K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies close
Provozovatel www.car69.cz:
Petr Kostínek

email: info(zavinac)car69.cz
Telefon: +420 777 100 775

adresa: Hurbanova 1305, 14200 Praha 4 - Krč

1. Úvodní ustanovení

1.1 tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Car69.CZ. Následující podmínky upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovat) a kupující (zákazník).

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1 Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Car69.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2.2 Kupní smlouva (zakázka) vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky.
2.3 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
2.4 Osobní odběr je možný pouze po dohodě s prodávající (provozovatelem)
2.5 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
2.6 Vyplnění závazné objednávky, v rámci internetového obchodu Car69.CZ, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Zpracování dat provádí výhradně prodejce, automatizovaně a svými zaměstnanci.
2.7 Jakákoliv změna v zakázce je možná pouze 4 dny od přijetí objednávky. Změna po tomto termínu nemůže být uskutečněna.
2.8 Zrušení objednávky je možné pouze písemně na email info@car69.cz

3. Platební podmínky

3.1 Platba převodem na účet
- Platba bude realizována z účtu zákazníka na účet provozovatele č. 477 076 803 / 0300. Jako variabilní symbol se uvede číslo objednávky, které zákazník obdrží od prodávajícího společně s potvrzním objednávky.
3.2 Hotovostně
- při osobním odběru po dohodě s prodávajícím. Podmínky pro objednání a dodání zboží jsou totožné jako u bezhotovostní platby.

3.3 Dobírkou

4. Převzetí zboží

4.1 Osobně po dohodě s prodávajícím
4.2 Na dobírku přepravní společností PPL.
4.3 Doporučeně prostřednictví České pošty
4.4 Kupující je povinen při převzetí potvrdit, že dodané zboží prohlédl a neshledal na něm žádné zjevné vady.

5. Reklamace

5.1 Případné reklamace budou řešeny v souladu s právním řádem ČR.
5.2 Výměna nebo vrácení zboží v rámci reklamace je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím, včetně dodacího listu.

6. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č. 367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem vrátí zákazníkovi odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

7. Práva a povinnosti prodávajícího

7.1 Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku tak, aby byla kupujícímu dodána v předem dohodnutý termín. Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad.
7.2 Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a řídí se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních dat.
7.3 Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
7.4 Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
7.5 Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 7 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy(nevztahuje se na atypické zakázky,nebo zakázky s povrchovou úpravou).

8. Práva a povinnosti kupujícího

8.1 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou fakturační adresu.
8.2 Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
8.3 Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky bod 6.
8.4 Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
9.2 Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží a služeb uvedenou v katalogu internetového obchodu Car69.cz, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
9.3 Účastníci se ve smyslu ust. §262, odst 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.